مشاوره رایگان تماس با ما
شماره تماس 02188744311 پست الکترونیکی info[at]morshedgohar[dot]com

دستگاه تقسیم کن و گرد کن خمیر

این دستگاه برای تقسیم  و گرد کردن خمیر برای نانهای همبرگر، مک دونالد و بروتچن می باشد.

به این ترتیب که 1.1 تا 4 کیلوگرم خمیر در سینی دستگاه پهن می گردد که بنا بر مدل دستگاه که 

عمومآ 22 یا 30 تایی می باشد تقسیم و سپس گرد می گردد. 

دستگاه در سه مدل دستی، نیمه اتوماتیک و تمام اتوماتیک می باشد.