دیوایدر روندر

‭ ‬مخصوص‭ ‬نان‭ ‬هاي‭ ‬بروچن،‭ ‬همبرگري،‭ ‬مك‭ ‬دونالدي‭ ‬و‭ ‬نان‭ ‬هاي‭ ‬گرد‭ ‬مي‭ ‬باشد‭.‬

‭ ‬از‭ ‬1‭ ‬تا‭ ‬5‭ ‬كيلوگرم‭ ‬خمير‭ ‬روي‭ ‬سيني‭ ‬دستگاه‭ ‬پهن‭ ‬مي‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬تعداد‭ ‬آن

22،‭ ‬30‭ ‬تايي‭ ‬مي‭ ‬باشد‭ ‬گرد‭ ‬و‭ ‬تقسيم‭ ‬مي‭ ‬گردد‭.‬