برش نان تست

‭ ‬امكان‭ ‬برش‭ ‬نان‭ ‬تست،‭ ‬كيك‭ ‬و‭ ‬حلوا

‭ ‬ضخامت‭ ‬برش‭ ‬استاندارد‭ ‬دستگاه‌،‭ ‬12‭ ‬ميليمتر

‭  ‬ضخامت‭ ‬برش‌ها‭ (‬فاصله‭ ‬تيغه‌ها‭) ‬قابل‭ ‬تنظيم‭ ‬بنا‭ ‬به‭ ‬سفارش‭ ‬مشتري