دستگاه پخت دونات

‭ ‬قابليت‭ ‬پخت‭ ‬دونات‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬سرخ‭ ‬شدني‭ ‬و‭ ‬غير‭ ‬تخميري‭ ‬به‭ ‬شكل‭ ‬حلقه‌اي

‭  ‬پخت‭ ‬دونات‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬اتوماتيك

‭  ‬مولد‭ ‬حرارت‭ ‬دستگاه‭ ‬المنت‭ ‬مي‌باشد‭.‬