پروژه ها

شرکت ماشین سازی مرشدی با توجه به سابقه دیرینه در زمینه مشاوره و راه اندازی واحد های نان صنعتی حجیم و نیمه حجیم در جهان طی سال های اخیر کسب کرده به شرح زیر می باشد:

شعبات هایپر استار : البرز مال - اکومال - ایران مال - خلیج فارس یزد - بازار قایم شهر - مارلیک - باکری